Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények
Legfrissebb hírek, programok

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
Oldalainkat 154 vendég böngészi

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Módosul a szociális támogatások eljárásrendje

A hivatal illetékes irodája 2013. november – decemberben valamennyi ügyfelét megkereste a társadalombiztosítási azonosító jelének (TAJ) pontosítása ügyében. Erre azért volt szükség, mert – magasabb jogszabályok előírásai szerint – Magyarországon informatikai háttérrel segített országos nyilvántartás jött létre melynek alapja az igénylők TAJ száma. Az adott TAJ szám alapján ellenőrizhetők a hatósági eljárás során – járási, önkormányzati és hivatali eljárásokban egyaránt – a különböző kérelmek, juttatások, igazolások, döntések.

 

A központi nyilvántartás első lépésében az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, a közgyógyellátás és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás lett az országos nyilvántartás része.
Szintén magasabb szintű jogszabály alapján 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat pedig jegyzői hatáskörből önkormányzati hatáskörbe került.
A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt.
Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
A jogszabály példálózó jelleggel sorolja fel azokat az eseteket, illetve az ezekhez kapcsolódó rendkívüli kiadásokat, melyek viseléséhez az önkormányzati segély nyújthat segítséget. Ilyen eset a betegség, haláleset, elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek beiskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.
A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 2-ai hatállyal módosította a szociális rendeletét, melybe a fenti jogszabályváltozásokat beépítette. (A rendelet a www.pecel.hu honlapon, továbbá a Péceli Polgármesteri Hivatal Szociális, Köznevelési és Közművelődési Irodáján is megtekinthető.)
Figyelemmel az országos nyilvántartásra és az önkormányzati segélyre, a kérelmezők részére rendelkezésre álló nyomtatványok is megváltoztak. Kérjük, hogy csak ezeket a nyomtatványokat használják.
A kérelem személyesen és postai úton is benyújtható. Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hatósági eljárás megindítását követően 15 napon belül kell dönteni, amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor. A szociális hatáskört gyakorló szerv vezetője az eljárási határidőt annak letelte előtt – indokolt esetben – egy ízben, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
Az országos nyilvántartással, az önkormányzati segéllyel kapcsolatos kérdéseikkel kapcsolatosan keressék bizalommal – ügyfélfogadási időben – az iroda munkatársait.

 

 

Csúzi István

Módosítás: (2014. január 03. péntek, 12:20)