Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Legfrissebb hírek, programok
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
Oldalainkat 75 vendég böngészi

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Változnak a közösségi együttélés alapvető szabályai

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2019. szeptember 1. napjától változnak az avar és kerti hulladék nyílttéri

égetésére, valamint az ingatlanok csapadékvíz- elvezetésére vonatkozó szabályok Pécelen.

 

A vonatkozó jogszabályok értelmében, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló

 

növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett

hulladék szabadtéri égetése tilos. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság

engedélyével végezheti az avar és kerti hulladék égetését.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.)

önkormányzati rendeletében jogszabályban (továbbiakban: önkormányzati rendelet) eddig bizonyos

feltételek betartásával és időbeni korlátok között lehetővé tette a belterületi ingatlanok használata során

keletkezett hulladék szabadtéri égetését. Tekintettel azonban arra, hogy településünkön biztosított a szelektív

hulladékgyűjtés, valamint az avar és kerti zöldhulladék komposztálással is hasznosítható, így Pécel Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletet úgy módosította, hogy 2019.

szeptember 1. napjától általános jelleggel megtiltotta belterületen az ingatlanok használata során keletkezett

hulladék szabadtéri égetését. Ezen időponttól a település belterületén tilos lesz az avar és kerti zöldhulladék

belterületi nyílttéri égetése. Az avart és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett további

hasznosításra nem kerülő kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani vagy a helyi

hulladékgazdálkodási közszolgáltató útján gondoskodni kell annak elszállíttatásáról.

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása számos vízelvezetési problémára is rávilágított településünkön.

Ennek tapasztalataiból kiindulva az önkormányzat szigorította a csapadékvíz-elvezetés helyi szabályozását.

2019. szeptember 1. napjától tilos lesz az ingatlanokról a csapadékvizet a közterületre, annak út- vagy

járdaszigetére kivezetni. A vonatkozó jogszabály értelmében az országos településrendezési és építési

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (8)-(10) bekezdései értelmében:

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az

építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást,

kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az

építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az

utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a

környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

2019. szeptember 1. napjától, aki a fentiekben ismertetett szabályokat nem tartja be, megsérti a közösségi

együttélés alapvető szabályait. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő személy ellen 50.000

forintig terjedő helyszíni bírság vagy 200.000. forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az önkormányzati rendeletben írtak betartását a Péceli Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelői fokozottan ellenőrizni fogják.

A módosításokkal egységes szerkezetbe szedett, 2019. szeptember 1. napjától hatályos önkormányzati

rendelet megtekinthető az önkormányzat honlapján.

Péceli Polgármesteri Hivatal

 

A vonatkozó rendelet ide kattintva érhető el