Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Legfrissebb hírek, programok
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
Oldalainkat 103 vendég böngészi

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Álláspályázat - intézményvezető

Pécel Város Önkormányzata pályázatot hirdet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás intézményvezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

Pécel Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2013. január 1-jétől 2017. december 31-ig. ( 3 hónap próbaidő kikötésével)

A munkavégzés helye: Pest megye, 2119 Pécel, Isaszegi u. 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézmény zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szól 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet rendelkezései, továbbá a fenntartói döntés rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/1. pontjában előírt felsőfokú képesítés, valamint az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- egyetemi végzettség
- vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai életrajz, a képesítést igazoló okiratok másolatai, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, fejlesztési elképzelésekkel. Közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt / 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet 3/A §.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soltész Szilvia mb. irodavezető nyújt, a 28/452-751-es telefonszámon a 2006. melléken.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a pályázat Pécel Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)
Személyesen a Polgármesteri Hivatal I. emeleti titkárságán (2119 Pécel, Kossuth tér 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szoc/1487/1/2012, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pécel Város Önkormányzat polgármestere által kijelölt bizottság javaslata alapján az önkormányzat képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012.  december 31.
A pályázati kiírás közzétételének helye: NKI honlap 2012. október 11., Szociális Közlöny, és www.pecel.hu .