Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Legfrissebb hírek, programok
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
Oldalainkat 168 vendég böngészi

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

BKK közlemény a péceli BKV busz sorsáról

Szöllősi Ferenc polgármester megkeresésére a következő választ kapta önkormányzatunk a Budapesti Közlekedési Központtól az agglomerációs buszközlekedés sorsát érintően.

"Az agglomerációs buszközlekedés működtetése kapcsán, a sajtóban megjelent hírekre tekintettel, az alábbiakról tájékoztatom Önöket. Az érintett autóbuszvonalak három ellátási felelős törvényi feladatait látják el, funkcionálisan szorosan összenőtt és integrált formában: az Önök területén végzett helyi személyszállítást, a helyközi személyszállítást, és a Budapest területén végzett helyi személyszállítást. Mind a járatok menetrendje, mind az utasok rendelkezésére álló díjszabási választék ennek megfelelő, mindhárom feladatnak megfelel, mindhárom Fél speciális igényei szerint.

 

A működtetés hatályos megállapodási rendszere ezt fedi le jogi formában: a járatok a Személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti háromoldalú megállapodás mentén közlekednek, mindhárom érintett ellátási felelős által elfogadott módon, a BKK közlekedésszervezői, szakmai összefogásában.
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény és a vonatkozó 1370/2007/EK rendelet, összevetve a BKV Zrt. hatályos, hosszútávú közszolgáltatási szerződésének tartalmi felépítésével, a jövőben is a jogszabályoknak teljes körűen megfelelően, szabályosan lehetővé teszi azt, hogy az ellátási felelősök akár a jelenlegi együttműködési formát is továbbvigyék, 2013 májusától is. A rendelkezésünkre álló jogi állásfoglalások ezt támasztják alá, ezért sajnálatosan félreértésre okot adónak kell tekintenünk azokat az információkat, hogy a jelenlegi együttműködési forma fenntartására ne volna jogi mód, és hogy jogi kényszer lenne az átállásra.
Természetesen a háromoldalú megállapodások bármely Fél igénye esetén újratárgyalhatók, hiszen csak mindegyik Fél egyetértése esetén van mód az ésszerű együttműködés továbbvitelére. Jeleznünk kell ugyanakkor, hogy a helyközi ellátási felelős (NFM) e tekintetben a hatályos jogszabályok alapján a rá eső, helyközi feladatok tekintetében foglalhat állást, és az NFM kifejezetten csak e tekintetben is foglalt állást. Mindez az érintett járatok által ellátott közszolgáltatási feladatoknak csak egy részét érintik, a fennmaradó helyi közlekedési szerepre ez nem vonatkozik.
Miután a Volánbusz által kiírt tenderek sem a Fővárossal, sem a BKK-val nem voltak egyeztetve, így az abban foglalt tartalmakat nem tudjuk kommentálni.
Jelezzük, hogy a Személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény 5. § (2) bekezdése szerint az „ellátásért felelősök kötelesek egymással is együttműködve biztosítani, hogy a helyi, az elővárosi, a regionális és az országos közforgalmú személyszállítási szolgáltatások … integrált közlekedési rendszert alkossanak az egyes közlekedési módok közötti ésszerű munkamegosztással és a közpénzek lehető legtakarékosabb felhasználásával”. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a közösségi közlekedés hatékony módon, a feladatok lehetőség szerinti koordinációjával és integrációjával valósuljanak meg.
A Budapesti Közlekedési Központ részéről az utazóközönség érdekében és a közpénzek összességének optimális felhasználása érdekében továbbra is azt tartjuk célravezetőnek, hogy az érintett térségben a közösségi közlekedés integráltan valósuljon meg, hiszen összességében egészen biztosan drágább lenne, ha az útvonalon külön helyközi járatok, külön budapesti helyi járatok és külön budakeszi helyi járatok lennének. Ugyancsak nem lehet érdekünk, hogy a feladatok a jövőben a Felek általi koordináció nélkül legyenek megvalósítva, mivel bármely jó szándék esetén is, a koordinálatlan megoldás a későbbiekben az összköltségek növekedéséhez, illetve a Felek közötti elszámolási vitákhoz vezethet (pl. a Budapest-bérletek bevételének esetleges megosztása).
Ugyancsak alapvető érdeknek tekintjük Budapesten és környékén a közösségi közlekedésben a meglévő integrációs értékek fenntartását, így a BKK-BKV rendszerén belül most is meglévő egységes menetrendet, az egységes utastájékoztatást, az egységes forgalomirányítást és zavarelhárítást, valamint az egységes, a helyi települési igényeket is figyelembe vevő díjszabást (pl. a helyközinél jelenleg olcsóbb helyi bérlet, nyugdíjas bérlet). Ezek megbontása a szolgáltatási színvonal gyengülését hozhatná magával, így bármilyen átállás esetén ezek megvalósulását, valamint a koordinált megrendelői és ellenőrzői szerepet a továbbiakban is fontosnak tartjuk. 
Mindezek alapján, nem ismerve az NFM állásfoglalás mögötti részletesebb szakmai háttérinformációkat, csak egyetlen lehetőséget látunk, a Felek által a tárgyalások érdemi megkezdését, amit meg is kezdünk az NFM-mel. Amíg ezek le nem zárulnak, addig a megjelent információk a három érintett ellátási felelős egyikének álláspontjaként értelmezhetők, és számos, nagyon fontos nyitott kérdést hagynak, mind a műszaki megvalósítás, mind az egyes érintettek egyedi gazdálkodási szempontjai tekintetében, mind pedig a közpénzek összességével kapcsolatos gazdálkodási szempontok miatt, a források összességének végessége miatt.
A BKK, mint közlekedésszervező elsődlegesen az integráció fenntartásában és erősítésében érintett a városhatárt átlépő közösségi közlekedési szolgáltatások kapcsán. Az üzemeltető cégek kiválasztása ettől pro forma elkülönülhet, az integrált illetve koordinált megrendelői és ellenőrzői szerep elvileg akár a BKV, akár a Volánbusz üzemeltetésében is megvalósulhat. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen átállás, a szükséges feltételek biztosításával, összességében drágább vagy olcsóbb lenne, mint a jelenlegi üzem, a részletes vizsgálatokig nem mondható meg. Eddigi kalkulációink alapján hasonló vonali körülmények között a Volánbusz és a BKV nagyon hasonló üzemeltetési hatékonysági, fajlagos költségi mutatókat produkál, így az esetleges átállás költségeit, hatásait részletesen vizsgálni kell. Ennek nem kívánunk elébe menni, fenntartásaink vannak az átállás egyszeri költségei kapcsán, de a részletes egyeztetéseket nélkülözhetetlennek tartjuk, addig erről érdemi információ nem adható.
Mind az agglomerációs feladatok, mind az érintett járatok által ellátott budapesti helyi feladatok kapcsán a következő hónapokban egy esetleges átmeneti időszakban sem tartanánk elfogadhatónak a minőség romlását. Jelenleg nem ismerjük, hogy a Volánbusz által kalkulált minimum 6 hónapos átmeneti időszakban, 2013 májusától 2013 végéig milyen buszokkal tudná ellátni a szolgáltatást legalább a mai minőségen és legfeljebb a mai költségen, azonban e tekintetben sem kívánunk elébe menni az elkövetkező tárgyalásoknak.
A fentiek alapján Önökkel is folyamatosan tartani kívánjuk a kapcsolatot az ügyben, hiszen a járatok által kiszolgált feladatok tekintetében Önök és a BKK is rendelkezik illetékességgel.

Somodi László
közlekedésszervezési és fejlesztési
vezérigazgató-helyettes
Budapesti Közlekedési Központ