Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények
Legfrissebb hírek, programok
Első kézből...

... ahogyan Szöllősi Ferenc polgármester gondolja, látja, érzi...

Interjúk, beszédek, írások

Pécel Városa a Facebookon

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
We have 158 guests online

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Igazgatási Iroda

There are no translations available.

Igazgatási Iroda

 

Igazgatási Iroda

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig

Szerda: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30 óráig

 

D. Nagyné Turjányi Adrienn irodavezető

Telefon: +36 (28) 452 751 / 2025 mellék

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • az Igazgatási Iroda vezetése
 • esélyegyenlőség
 • adatvédelmi feladatok
 • talált tárgyak

 

Géczi Eszter környezetvédelmi és mezőgazdasági ügyintéző

Telefon: +36 (28) 452 751 / 2028 mellék

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • állattartással kapcsolatos igazgatási feladatok
 • mezőgazdasági és környezetvédelmi feladatok
 • termőföld értékesítésével és földhaszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése

 

dr. Fuiht-Kocsis Barbara hatósági ügyintéző III.

Telefon: +36 (28) 452 751 / 2006 mellék

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • birtokvédelem
 • közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági feladatok
 • egészségügy, védőnői ellátás

 

dr. Herbály-Hámori Krisztina, szociális ügyintéző

Telefon: +36 (28) 452 751/ 2026 mellék

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • települési támogatások
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • közétkeztetéssel összefüggő igazgatási feladatok
 • védendő fogyasztók nyilvántartásához igazolás
 • köztemetés
 • az önkormányzat irányításával, fenntartásával működő szociális és gyermekjóléti intézmény vezetőjének kinevezésével, jogviszonya megszüntetésével, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlásával, valamint az intézmény fenntartásával kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása

 

Horváth Éva anyakönyvvezető

Telefon: +36 (28) 452 751/ 2027 mellék

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • anyakönyvvezetői feladatok
 • hirdetmények kifüggesztése (termőföld értékesítése és földhaszonbérlet kivételével)

 

Kovács Éva hatósági ügyintéző II.

Telefon: +36 (28) 452 751 / 2029 mellék

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • ipar- és kereskedelmi igazgatás
 • lakcímnyilvántartás
 • lakcímrendezés

  

Talabér Györgyi hatósági ügyintéző I.

Telefon: +36 (28) 452 751/ 2029 mellék

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • közbiztonság (rendőrség, polgárőrség)
 • katasztrófavédelem
 • hagyatéki ügyek

 

 

Az iroda feladatai:

 

 • anyakönyvi igazgatás,
 • hagyatéki ügyek,
 • birtokvédelem,
 • polgári védelem, katasztrófavédelem,
 • kifüggesztések (termőföld értékesítés, földhaszonbérlet, hirdetményi kézbesítés),
 • talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek,
 • közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek,
 • növény- és környezetvédelmi hatósági feladatok,
 • állattartás, állatvédelem,
 • közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
 • népesség-nyilvántartás,
 • lakcímrendezés,
 • központi címregiszter vezetése,
 • ipari és kereskedelmi igazgatás,
 • a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos feladatok,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó önkormányzati és szociálpolitikai feladatok,
 • gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok,
 • a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó fenntartói döntések előkészítése, végrehajtása,
 • egészségügy, védőnői ellátás,
 • közterület felügyelői feladatok ellátása,
 • mezei őrszolgálattal összefüggő feladatok ellátása.

 

Nyomtatványok

 

 

Birtokvédelmi kérelem

Tájékoztató a mező- és erdőgazdasági földek forgalmához kapcsolódó jegyzői feladatokról

Közzétételi kérelem adásvételi szerződéshez

Közzétételi kérelem haszonbérleti szerződéshez

Közzétételi kérelem tulajdonostársaknak haszonbérleti szerződéshez

1. pótlap - szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

2. "A" pótlap - földrészletek adatainak közlésére - adásvételi szerződéshez

2. "B" pótlap - földrészletek adatainak közlésére - haszonbérleti szerződéshez

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Bejelentés működési engedély visszaadásáról

Bejelentés adatváltozásról - teleppel kapcsolatban

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszűntetéséről

Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról bejelentés

Kérelem telepengedélyhez

Lakcímrendezési eljárás kérelem 1. oldal

Lakcímrendezési eljárás kérelem 2. oldal

Működési engedély iránti kérelem

Nyilatkozat üzemeltető váltásról

Kérelem Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez

Hagyatéki nyilatkozat

Engedélykérelem fakivágáshoz

Méhész bejelentő - kijelentő lap

Kérelem egészségügyi települési támogatás igénylésére

Kérelem köztemetés elrendeléséhez

Kérelem lakhatási települési támogatás igénylésére

Kérelem létfenntartási települési támogatás igénylésére

Kérelem rendkívüli települési támogatás igénylésére

Kérelem temetési települési támogatás igénylésére

Kérelem védendő fogyasztói körbe való tartozásról szóló igazolás kiadásához

Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

Eb változás bejelentő adatlap kitöltési utmutató 2016

Eb összeíró adatlap

Eb valtozás bejelentő lap

Zajkibocsátási kérelem

Zajkibocsátás változásbejelentés


Az igazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el!

 

Rendészeti Csoport
Közterület-felügyelői, mezőőri feladatok ellátása.
Cím: Pécel, Petőfi Sándor utca 1.
Munkarend: Hétfő: 8.00 órától 18.00 óráig
Kedd-csütörtök: 8.00 órától 16.00 óráig
Pénteken: 8.00 órától 14.00 óráig
Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig
Szerda: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30 óráig

Telefon : +36 (28) 743 468,
+36 (28) 743 469
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Munkatársak:
Baráthné Kornyik Anikó közterület-felügyelő,
Renn Norbert közterület-felügyelő,
Barczi István mezőőr,
Székely Béla Lajos mezőőr
 
A Rendészeti Csoport jogállását, illetékességét és hatáskörét jogszabályok határozzák meg, melyek alapján a
legfontosabb feladatai:
- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez vagy útkezelői
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó, jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése,
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása,
 
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a település közbiztonsága és
közrendje védelmében,
 
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
 
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 
- a város közterületein az önkormányzat által telepített térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésének,
kezelésének felügyelete, az üzemeltetés során keletkező adatok jogszabály szerinti felhasználása a
közterületek ellenőrzése céljából,
 
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának
ellenőrzése,
 
- a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása
iránti intézkedés,
 
- együttműködés a rendőrséggel, az igazgatási és civil szervezetekkel,
 
- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény, valamint a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM
rendeletben meghatározott mezei őrszolgálati feladatok.
 
Jogszabályi háttér:
• Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény,
• A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény,
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény,
• A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény,
• A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök
igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök
típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet,
• Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló
65/2012. (XII. 13.) BM rendelet,
• Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással
terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló 20/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelete,
• Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről szóló 19/2016. (X.10.)
önkormányzati rendelete,
• Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló
22/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete.
 
 
 
 
 

Last Updated (Monday, 17 September 2018 06:05)