Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

5.2 C° Pécel 2020. október 21. szerda
Pecel 01
Kt Ules
2020 szeptember 17.

Képviselő-testületi ülés - 2020. szeptember 24.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

 1. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 2. Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Szociális Bizottság

 3. Javaslat a Pécel Város települési főépítészi feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

 4. Javaslat a Pécel északi városrész XVII. kerülettel való közvetlen közúti csatlakozásának kezdeményezésével kapcsolatos döntés meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

 5. Javaslat civil szervezetek által benyújtott egyedi támogatási kérelmek elbírálására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásra
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Szociális Bizottság

 7. Javaslat a polgármester által a 2020. I. és II. negyedévben átruházott hatáskörben, illetve a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 8. Javaslat a Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
  Előterjesztő: Kulturális Bizottság

 9. Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
  Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

 10. Javaslat a Szociális Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
  Előterjesztő: Szociális Bizottság

 11. Javaslat a Városfejlesztési Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
  Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság

 12. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 13. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 14. Tájékoztató a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő és vagyonkezelésbe vagy használatba adott vagyontárgyak ellenőrzésének tapasztalatairól
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

 15. Polgármesteri tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt, az önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 

Sürgősségi indítványok:

1. Javaslat a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátására pályázat kiírására

2. Javaslat a praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

3. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsődével kapcsolatos döntés meghozatalára

4. Javaslat a költségvetést érintő döntések meghozatalára

5. Javaslat az állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények működtetésével és vagyonkezelésbe való adásával kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat a Pécel Városát érintő, 2020. június 14-ei rendkívüli időjárás okozta károk helyrehozatalát célzó vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Zárt ülés keretében:

 1. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására
  Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság

Pécel, 2020. szeptember 16.

Horváth Tibor polgármester