Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

Hesz
2021 szeptember 20.

Pécel Város Településrendezési Eszközeinek módosítása teljes eljárás szerint


Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, hogy Pécel Város Önkormányzata elkészítette Pécel Város Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítását Pécel Város közigazgatási területére.

A 7/2019. (I. 10.) Kt. határozattal Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megkezdi a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatát a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan, tekintettel az új településfejlesztési koncepció készítésére, és kihasználja a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény szerinti lehetőséget új beépítésre szánt területek kijelölésére, gazdaságfejlesztési beruházások megvalósítása érdekében.

A településrendezési eszközök módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) a) pontja szerinti teljes eljárással kívánja lefolytatni.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Pécel Város Polgármesterének 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete szerint teljes eljárás véleményeztetése folyamán a honlapra feltöltött tervanyagot a lakosság és a partnerség is észrevételezheti.

A tervekkel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

A Pécel Város HÉSZ módosítására elkészített partnerségi eljárásra 2021. szeptember 20-án kihirdetett tervdokumentációban a 12 jelű módosítási területen a vonatkozó építési övezet meghatározása változott. Az Állami Főépítész véleménye szerint ez olyan mértékű változtatást jelent, mely új egyeztetési eljárást igényel. Ezért:

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2021. 10. 07-től - 2021. 10. 28-ig tart.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Levelezés: Polgármesteri Hivatal: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. illetve: foepitesz@pecel.hu

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján,
digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.pecel.hu

Önkormányzatunk a veszélyhelyzetre való tekintettel a lakossági egyeztetést lakossági fórum helyett elektronikus úton teszi lehetővé

A lakossági véleménynyilvánítás határideje: 2021. 10. 07-től - 2021. 10. 28.-ig

2021. február 8-án érvénybelépett „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 546/2020. (XII. 2.) Kormány rendelete, amely módosította a vészhelyzet előtt érvényes 314/2012. (XI.8.) Kormány rendeletben szabályozott partnerségi és lakossági fórum egyeztetési eljárásának szabályait. Eszerint, a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Levelezés: Polgármesteri Hivatal: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. illetve: foepitesz@pecel.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, véleményeit!

 

A Pécel Város HÉSZ módosítására elkészített véleményezési tervdokumentáció egyes, kisebb területeire vonatkozóan – azonos területfelhasználási területen belüli – a veszélyhelyzet miatt nehézkes egyeztetés okán az övezetek meghatározása változott.

A pótlólag, véleményezésre kihirdetett, az SZT_A jelű tervlapon szereplő 34/a, valamint az SZT_B jelű tervlapon szereplő 37/b jelű tervezési feladatot érintő – rajzi hibákat javító – mellékletek az alábbiak: