Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

22.6 C° Pécel 2024. július 18. csütörtök
Foepitesz
2024 január 16.

Árajánlatkérés – Pécel város főépítészi feladatainak ellátása tárgyban 2024. évre - M/61-1/2024


9.1. Az ajánlathoz csatolandó benyújtandó dokumentumok jegyzéke:

A jelen ajánlatkérés mellékletét képező Ajánlati adatlap és felolvasólap, valamint Nyilatkozat kizáró okokról és alkalmassági követelményekről iratminta kitöltve cégszerűen aláírva.

9.2. Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot papír alapon (személyesen vagy postai úton vagy futár útján) kell benyújtani az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen vagy postai úton: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. 1 emelet jegyzői iroda

Az árajánlatot a képviseletre jogosult által cégszerűen aláírva, 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban személyesen vagy postai úton vagy futár útján kell megküldeni az ajánlattételi határidőig a fent megadott címre. Az egyéni vállalkozó ajánlattevőnek egyéni vállalkozó minőségében kell az ajánlatot aláírnia és adott esetben pecséttel ellátnia.

A borítékra rá kell írni: AJÁNLAT- „Pécel Város főépítészi feladatainak ellátása”  Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2024. január 19. napja 10 óra 00 percig!

9.3. Az ajánlattételi határidő mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie:

2024. január 19. napja 10 óra 00 perc