Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

28.4 C° Pécel 2024. július 15. hétfő

Közérdekű adatok


Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Elérhetőségi adatok:

1.2. Az Önkormányzat vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége:

Polgármester

Alpolgármester

Jegyző, aljegyző

1.3. A Képviselő-testület tagjainak neve, és hivatali elérhetősége

1.4. A Képviselő-testület bizottságai és tagjainak neve

1.5. Péceli Polgármesteri Hivatal vezetője és a szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége:

Péceli Polgármesteri Hivatal vezetője:

Oláh János jegyző
Kossuth tér 1. 1. emelet
Telefon: 06-28-452-751
E-mail: jegyzo@pecel.hu

dr. Szolnoki Imre  aljegyző
Kossuth tér 1. 1. emelet
Telefon: 06-28-662-012
E-mail: aljegyzo@pecel.hu

Önkormányzati Iroda
D. Nagyné Turjányi Adrienn 
önkormányzati irodavezető
Kossuth tér 1. 2. emelet
Telefon: 06-28-662-025
E-mail: d.nagyne@pecel.hu


Adó- és Pénzügyi Iroda
Petőfi utca 1.
Szabó Attila  irodavezető 
Telefon: 06-28-662-013
e-mail: szabo.attila@pecel.hu

Adócsoport
E-mail: ado@pecel.hu

Domján-Szenk Andrea csoportvezető
Telefonszám: 06-28-662-016
Email: domjan-szenk.andrea@pecel.hu

Pénzügyi Csoport
Hegedűs Péter csoportvezető
Petőfi utca 1.
Telefon: 06-28-662-010
E-mail: hegedus.peter@pecel.hu

Műszaki és Beruházási Iroda 
Mihaliczkónè Szolnoki Zsóka irodavezető
Kossuth tér 1. 2. emelet
Telefon: 06-28-662-080
E-mail: szolnoki.zsoka@pecel.hu

Igazgatási Iroda
dr. Hámori Krisztina irodavezető
Kossuth tér 1.
Telefon: 06-28-662-026
E-mail: hamori.krisztina@pecel.hu

Rendészeti csoport
Gyurcsánszki Attila csoportvezető
Telefon: 06-20-393-1308
E-mail: gyurcsanszki.attila@pecel.hu


1.6. A Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével és feladataival:

Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata: szervezeti és működési szabályzat
Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája: hivatal szervezeti ábrája

1.6.1. Önkormányzati Iroda
1.6.2 Adó- és Pénzügyi Iroda (a Hivatal gazdasági szervezete)
1.6.2.1 Adócsoport,
1.6.2.2 Pénzügyi Csoport,
1.6.3. Igazgatási Iroda
1.6.4. Műszaki és Beruházási Iroda

2. Pécel Város Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltetésében működő más közfeladatot ellátó szerv:


Péceli Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. I. épület
Péceli Polgármesteri Hivatal telephelyei:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. II. épület
2119 Pécel, Szemere Pál u. 27.
2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1.

A Péceli Polgármesteri Hivatal vezetője: Oláh János jegyző

Az alapítói jog gyakorlója: Pécel Város Önkormányzata 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Fenntartó megnevezése: Pécel Város Önkormányzata 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Az irányító szerv neve és székhelye:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
vezetője: polgármester

Az alapítás időpontja: 
1990. szeptember 30. 

Péceli Polgármesteri Hivatal alapító okirata

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

3. 1. PÉCEL VÁROS ÓVODÁI (PVO)

Igazgató: Bozsik Julianna
e-mail: pvo@pecelovi.hu
Tel.: 06-20-355-3394
Igazgatóhelyettes: Gál Tünde
titkárság, számlák: titkarsag@pecelovi.hu
web: www.pvo.hu

 PVO Székhely (Nyitnikék) Óvoda
2119 Pécel, Petőfi u. 1/b.
Igazgatóhelyettes  László-Kókai Brigitta
Telefon: 06-28-662 03506-20-801-2780
e-mail: nyitnikek@pecelovi.hu

 Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodája
2119 Pécel, Isaszegi út 3.
Tagóvodavezető: Kapcsos Szilvia
Telefon: 06-28-662-083,  06-20-801-2692
e-mail: gesztenyes@pecelovi.hu

Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodája
2119 Pécel, Szent Imre körút 13.
Tagóvodavezető: Kovács-Ondrik Gabriella
Telefon: 06-28-662-08206-20-801-2418
e-mail: szivarvany@pecelovi.hu

A költségvetési szerv alapító okirata

3.2. Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

Igazgató: Baldovszky-Kovács Dóra

A költségvetési szerv székhelye: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.
telephelye: Kúria rendezvényház, 2119 Pécel, Kossuth tér 5.
telefon: 06-28-662146; 06-20-965-1244
e-mail: muvhaz@pecel.hu

A költségvetési szerv alapító okirata

3.3. Péceli Napsugár Bölcsőde 

web: www.napsugarbolcsode.hu

Intézményvezető: Rammer Patricia

Telefon: 06-20-801-2561
E-mail: vezeto@napsugarbolcsode.hu

Telefon: 06-20-801-2747
E-mail: info@napsugarbolcsode.hu

A költségvetési szerv alapító okirata 

3.4. Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményvezető: Sárvári Éva
Telefon: 06-20-474-8328
Székhely: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.
Telefon: 06-28-662-036; 06-20-801-2399
E-mail: info@csaladsegitopecel.hu

A költségvetési szerv alapító okirata

4. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

4.1. Pécel Üzemeltető Kft.

Telefon: 06-20-615-7550, 06-28-662-089
E-mail: info@pecelkft.hu
Ügyvezető: Kiss László
Tevékenységi kör: városüzemeltetés
A közfeladatot ellátó szerv önkormányzati részesedésének mértéke: 100%

5. Közalapítványok

5.1. Pécel Fejlődéséért Közalapítvány

Székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Alapító okirat

6. Lapok

Péceli Hírek

7. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Pest Vármegyei Kormányhivatal

1052 Budapest, Városház utca 7.
Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
E-mail:pest@pest.gov.hu
Telefon: 06-1-328-5812, 06-1-485-6957, 06-1-485-6926

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet

Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata:  szervezeti és működési szabályzat

Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája: hivatal szervezeti ábrája

Péceli Polgármesteri Hivatal adatvédelmi szabályzat

A Péceli Polgármesteri Hivatal személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályzata és mellékletei

A Péceli Polgármesteri Hivatal információ átadási szabályzata

1.2. Az országos illetékességű szerv, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven


1.3. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai 

 • beruházások,

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat,

 • bűnmegelőzés,

 • egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek,

 • helyi és helyközi közlekedés támogatása,

 • intézményi felújítások,

 • kitüntetések adományozása,

 • közterület rendjének fenntartása,

 • mezei őrszolgálat,

 • munkáltatói szociális támogatás,

 • nyári gyermektáboroztatás,

 • önkormányzati támogatás,

 • rövid időtartamú közfoglalkoztatás,

 • szelektív hulladékgyűjtés,

 • települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás kivételével,

 • útépítés.

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

2.1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyintézés

Az adóigazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el

Az igazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el

Műszaki Csoport ügymenet modellje

Önkormányzati Iroda ügymenet modellje


2.2. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

3. Közszolgáltatások 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

Igénybevehető szolgáltatások

 

Víziközmű szolgáltatás:

A közfeladatot az ellátásért felelős Pécel Város Önkormányzata a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: DPMV Zrt.) kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretein belül biztosítja. A DPMV Zrt. biztosítja a település vezetékes ivóvízellátását és a vezetékes csatornaszolgáltatást, amely szolgáltatások igénybevételét a DPMV Zrt. péceli telephelyén lehet kezdeményezni.

A szolgáltatás díja lakossági felhasználás esetében: 1m3 víz- és csatorna: 652,50 Ft.

A szolgáltatás díja közületi felhasználók esetében: 1m3 víz- és csatorna: 1457 Ft.

honlap: www.dpmv.hu

 

Hulladékgazdálkodás:

A közfeladatot 2023. július 1. napjától országosan a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el. A közszolgáltató szervezi a településen a települési hulladékok gyűjtését, szállítását és elhelyezését, mely feladatot ténylegesen alvállalkozója, a Vertikál Nonprofit Zrt. által lát el.

A szolgáltatás igénybevételét a  Vertikál Nonprofit Zrt.-nél lehet kezdeményezni a Lázár Ervin Városi Könyvtárban és a Gödöllői kirendeltségen, a tájékoztatóban megjelölt időpontokban.

2024 FÉLÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Nem közművel összegyűjtött (szippantott) háztartási szennyvíz elszállítása

A közfeladatot az ellátásért felelős Pécel Város Önkormányzata a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: DPMV Zrt.) kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül
biztosítja. A közszolgáltató biztosítja a település nem közművel gyűjtött folyékony hulladékok gyűjtését
és elszállítását, amely szolgáltatás igénybevételét a DPMV Zrt-nél lehet kezdeményezni telefonon a
06-29-340-010 vagy a 06-28-452-020 számon.

A szolgáltatás díja: 1m3 elszállításra kerülő folyékony hulladék díja: 1587 Ft + Áfa, összesen bruttó 2015,50 Ft.

Helyi és településközi autóbuszos közösségi közlekedés:

A helyi és a településközi közösségi közlekedés biztosítása önként vállalt önkormányzati feladat. A helyi közösségi közlekedést a WEEKENDBUS Zrt.-vel kötött szerződéssel, míg a településközi közösségi közlekedést a Volánbusz Zrt.-vel kötött szerződéssel biztosítja az Önkormányzat.

A WEEKENDBUS Zrt. elérhető - https://weekendbus.hu/ugyfelszolgalat/ oldalon.

Telefonos ügyfélszolgálat

6:00 – 18:00 között telefonszám: +36-(1/20/30)-262-6262
18:00 – 6:00 között telefonszám: +36-(20/30)-262-6262

Központi ügyfélszolgálat

Személyes ügyfélfogadás: 1106 Budapest, Keresztúri út 130. (Fővárosi kertészet területén belül)
Levelezési cím: 1104 Budapest, Mádi utca 28-38.

e-mail: ugyfelszolgalat@weekendbus.hu

A helyi közösségi autóbuszos közlekedés díjai:

Vonaljegy ára: 250 Ft.
Teljes árú havi bérletjegy ára: 4050 Ft.
Tanuló és nyugdíjas bérletjegy ára: 1500 Ft.

Településüzemeltetés:

 Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló Pécel Kft. látja el a településüzemeltetési feladatokat, közterületek fenntartása, síkosságmentesítés, utak, árkok, vízelvezetők fenntartása, buszvárók takarítása, zöldfelületek gondozása.

 A településüzemeltető Pécel Kft. elérhetőségei.

4. A szerv nyilvántartásai 

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvántartások listája

 1. Nyilvántartás a kereskedelmi tevékenységekről

 2. nyilvántartás az üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenységekről

 3. Nyilvántartás a telephelyekről

 4. nyilvántartás a szálláshelyekről


5. Nyilvános kiadványok 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

6. Döntéshozatal, ülések 

6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai.

A döntéshozatal rendje

6.2. A testületi szerv üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, napirendje (ülésenkénti bontásban), döntéseinek felsorolása.

Testületi előterjesztések

Testületi határozatok és jegyzőkönyvek

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai

7.2. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

8. Pályázatok 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

9. Hirdetmények 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hivatalos tájékoztatók

A Kúria Önkormányzati Tanácsának 2015. december 03. napján kelt határozata a telekadó mértékéről

Közterületi térfigyelő kamerákkal kapcsolatos tájékoztatás

10. Közérdekű adatok igénylése 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat a vonatkozó mellékleteivel ide kattintva érhető el

11. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatása adatai

     2022. év 

   2023. év 

12. Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap ide kattintva érhető el

13. Közzétételi listák 

Pécel Város Önkormányzata nem rendelkezik ilyen adattal

Gazdálkodásra vonatkozó adatok

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK 

1. A működés törvényessége, ellenőrzések

ÁSZ jelentés

ÁSZ figyelemfelhívás

1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A lista ide kattintva nyitható meg

Ellenőrzések

1.2. A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az adott közérdekű adat Pécel Város Önkormányzatnál és a Péceli Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

Állami Számvevőszék jelentés Önkormányzatok ellenőrzése-Az Önkormányzatok integritásának ellenőrzése 2021.

1.3. Működési statisztika

1.3.1. A helyi önkormányzat 2020. évi önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai

1.3.2.  A helyi önkormányzat 2021. évi önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai

1.3.3. A helyi önkormányzat 2022. évi önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai:

1.3.4. A helyi önkormányzat 2023. évi önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai:


2. Költségvetések, beszámolók 

2.1. Pécel Város Önkormányzat éves költségvetései és költségvetésének végrehajtása

2024. év

2023. év

2022. év

2021. év

2020. év

2019. év

2018. év

2017. év

2016. év

3. Működés 

3.1. Pécel Város Önkormányzatában és a Péceli Polgármesteri Hivatalban a foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásokra vonatkozó adatok

Foglalkoztatottak száma

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok 2020. évben

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok 2021. évben

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok 2022. évben

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok 2023. évben

Magyarázat:

Vezetők: a jegyző, aljegyző, és az irodavezetők
Vezető tisztségviselők: a polgármester és a főállású alpolgármester
Egyéb alkalmazottak: a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és alkalmazottak

3.2. Pécel Város Önkormányzata fontosnak tartja a civil szervezetekkel való együttműködést, ezért minden évben a költségvetésében és különböző, általa kiírt pályázatokon keresztül támogatást nyújt. Pécel Város Önkormányzata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklete III. Gazdálkodási adatok 3. pontja alapján a támogatottakról az alábbi adatokat teszi közzé:

 

3.2.1. 2013. évi támogatások térítésmentes teremhasználathoz

3.2.2. 2014. évi támogatások térítésmentes teremhasználathoz

3.2.3. 2014. évi támogatások

3.2.4

2015. évi civil támogatások pályázat alapján

2015. évi támogatások pályázaton kívül

3.2.5

Civil pályázat 2016.

Közzétételi kérelem - Péceli Túrakerékpáros Egylet

Egyéb támogatások

3.2.6

2017. évi civil támogatás pályázat alapján

2017. évi egyéb támogatások

Fenntartói-támogatói megállapodás Pécel Kft.

3.2.7 

2018. évi támogatások

2019. évi támogatások

2020. évi támogatások

2021. évi támogatások

2022. évi támogatások

2023. évi támogatások

2024. évi támogatások

3.3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyként kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. 

Szerződések 2017

Szerződések 2018

Szerződések 2019

Szerződések 2020

Szerződések 2021

Szerződések 2022

Szerződések 2023

Szerződések 2024


3.4. Koncessziók

Az adott közérdekű adat Pécel Város Önkormányzatnál és a Péceli Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

 

3.5. Egyéb kifizetések

Pécel Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások:

Egyéb támogatások táblázata

2015. évi támogatások térítésmentes teremhasználathoz

Egyéb támogatások

 

3.6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az adott közérdekű adat Pécel Város Önkormányzatnál és a Péceli Polgármesteri Hivatalnál nem áll rendelkezésre.

3.7. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2017. év

Közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása
2017. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása

2017-es statisztikai összegzés:

Pécel Város Önkormányzata
Péceli Polgármesteri Hivatal
PVOB
Művelődési Ház
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. év

Közbeszerzési terv

2019. év

Közbeszerzési terv

2020. év

Közbeszerzési terv

2021. év

Közbeszerzési terv

2022. év

Közbeszerzési terv

2023. év

Közbeszerzési terv