Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

2.1 C° Pécel 2021. április 14. szerda
Pecel 01
Allas

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására. Határidő: 2021. április 30.

Pecel Onkormanyzat
2021 március 02.

HIRDETMÉNY Pécel Város Településrendezési Eszközeinek módosítása részterületekre tárgyalásos eljárás szerint


Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, hogy Pécel Város Önkormányzata megrendelte Pécel Város Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítását a 0292/1 és a 0292/2 hrsz-ú, illetve a 0135/7 és 0135/8 hrsz-ú részterületekre.

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a területeken tervezett fejlesztések érdekében 0292/1 és a 0292/2 hrsz-ú, illetve a 0135/7 és 0135/8 hrsz-ú területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás lehetőséget ad arra, hogy a TRE tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes Településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42.§ szerinti ún. tárgyalásos eljárás szerint történjen.

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2021. (II.25.) számú önkormányzati rendelete szerint tárgyalásos eljárás véleményeztetése előtt a tervanyagot a lakosság és a partnerség is észrevételezheti.

A tervekkel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2021. 03. 02-tól - 2021. 03. 16.-ig

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Levelezés: Polgármesteri Hivatal: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. illetve: polgarmester@pecel.hu

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján,

digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.pecel.hu

Önkormányzatunk a lakossági egyeztetést lakossági fórum helyett elektronikus úton teszi lehetővé

A lakossági véleménynyilvánítás határideje: 2021. 03. 02-tól - 2021. 03. 16.-ig

 2021.02.08-án hatályba lépett a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendelet. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Kormányrendelet módosította a vészhelyzet előtt érvényes 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben szabályozott partnerségi és lakossági fórum egyeztetési eljárásának szabályait. A módosítás szerint vészhelyzetben az önkormányzat a rendezési tervek egyeztetéseit a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Levelezés: Polgármesteri Hivatal: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. illetve: polgarmester@pecel.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, véleményeit!

Sztankay Telepítési tanulmányterv 2020 12 14 KTra.pdf
Pécel Ocsovay Telepítési tanulmányterv .pdf