Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

2.1 C° Pécel 2021. április 14. szerda
Pecel 01
Allas

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására. Határidő: 2021. április 30.

Dtkh Hulladekszallitas
2020 szeptember 21.

Házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje


Csomagolas Tabla Szept

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

Zold Tabla Szept

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 206 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Műv. Ház - Pécel, Isaszegi u. 3.

Ügyfélfogadás
páratlan hét hétfő: 14.00 – 16.00
páros hét csütörtök: 8.00 – 12.00

DTkH Nonprofit Kft. - 2700 Cegléd, Kút u. 5.

Ügyfélfogadás
hétfő: 8.00 - 20.00
kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00

Tel.: 53/500-152. 53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Web: www.dtkh.hu