Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

29.3 C° Pécel 2024. július 15. hétfő
Tiszta Udvar
2024 február 28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 3/2016. (II. 3.) önkormányzati rendeletében „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet (a továbbiakban: elismerő cím) alapított, Pécel Város közigazgatási területén a rend és a tisztaság, a kulturált környezet kialakítása, a környezetbarát városkép megjelenítése, a település szépítése, virágosítása céljából.

Az elismerő cím azoknak a Pécel Város közigazgatási területén lévő lakóingatlanok birtokosainak adományozható, akiknek az ingatlanán található épület, kert, udvar (a beültetett virágok és növények vonatkozásában is) harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezethez.

Az elismerő cím adományozása pályázati úton történik.

Évente három elismerő cím adományozható, valamint a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján legfeljebb 2 további pályázó elismerő oklevélben részesülhet.

Az elismerő címmel járó juttatások:

a) oklevél,

b) „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20x30 cm nagyságú falra szerelhető tábla (Pécel Város Önkormányzata készítteti el egységes arculat alapján, a tábla kihelyezése a díjazott feladata), amely tartalmazza Pécel Város Önkormányzatának színes címerét az elismerő cím adományozásának évét és az adományozó önkormányzat megnevezését is,

c) pénzjutalom, melynek összege

az I. helyezett esetében nettó 75.000 Ft,

a II. helyezett esetében nettó 50.000 Ft,

a III. helyezett esetében nettó 25.000 Ft.

Az elismerő címre vonatkozó pályázatok a jelen felhívás melléklete szerinti jelentkezési lapon 2024. június 30. napjáig nyújthatók be Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

A jelentkezési laphoz csatolni kell legalább 1-1, legfeljebb 3-3 fényképet az ingatlanon található lakóépületről (annak közterületről jól látható részéről), valamint az ingatlanon található udvarról, kertről. A fényképeket legalább 10x15 cm-es méretben kell benyújtani.

A beérkező pályázatokat, a pályázattal érintett ingatlanokat a Városfejlesztési Bizottság helyszíni szemlét követően véleményezi. A benyújtott pályázatokról a Városfejlesztési Bizottság javaslata, előterjesztése alapján a Képviselő-testület a 2024. szeptemberi rendes ülésén minősített többséggel dönt.

Az elismerő cím adományozása évente egy alkalommal történik, átadására 2024. október 31-ig kerül sor.

Az elismerő címmel kitüntetettek neve közzétételre kerül az Önkormányzat honlapján és az Önkormányzat lapjában, amennyiben az kiadásra kerül.

Horváth Tibor polgármester

JELENTKEZÉSI LAP.pdf